De volgende pandemie

Naast SARS, MERS en Covid-19 is er iets wat binnenkort een serieuze "bedreiging" gaat vormen voor de mensheid. Deze vindt zijn oorsprong voordat de eerder genoemde virussen het licht zagen. Daarom is het niet minder ernstig. Als je het krijgt, is het 100% zeker dat je er aan overlijdt.

Het is een echte sluipmoordenaar. Artsen kunnen nog maar moeilijk voorspellen wanneer je er aan dood gaat. In sommige ver gevorderde stadia is de tijdspanne tot overlijden beter in te schatten. Amerikaanse onderzoekers, voornamelijk in Silicon Valley, zijn de afgelopen jaren steeds meer geld aan het pompen in gedegen onderzoek om de dood naar aanleiding hiervan uit te stellen. Helaas zijn ze er nog steeds niet in geslaagd het te voorkomen.

In de eerste periode nadat men het krijgt, zijn de klachten heftig, maar gelukkig minder bewust. Een stekende pijn in het hart en tranende ogen zijn de meest voorkomende. Gek genoeg kan deze kwaal ook tijdelijk de hersenen zo misleiden dat er kortstondig een gevoel van euforie ontstaat. Deze levensgevaarlijke besmetting is zeer erfelijk en daarnaast sexueel overdraagbaar. Wanneer ouders het eenmaal hebben, is het vrijwel zeker dat hun kinderen het ook krijgen.

Als de diagnose is gesteld, is het mogelijk dat sommigen binnen zeer korte tijd er aan bezwijken, soms zelfs enkele uren of dagen. Anderen houden het jaren vol, al kan het voor velen een behoorlijke lijdensweg betekenen. Tot op heden zijn artsen er nog niet in geslaagd om gefundeerd onderzoek te doen wat daadwerkelijk een indicatie kan geven van de zwaarte en lengte van het ziektebed. Gelukkig zijn er ook velen die, ondanks de klachten, er op een goede manier mee omgaan. Deze mensen kunnen zelfs door hun eigen ervaringen ook anderen helpen om hun leed te verlichten.

De achtergrond en reden van deze bedreiging is tot op heden nog niet unaniem vastgesteld. Er zijn bevolkingsgroepen die dit ziektebeeld zien als een vooropgezette lijdensweg. Andere geloofsovertuigingen zien het als een boetedoening. Vreemd genoeg zijn de onderlinge discussies tussen deze groepen van geleerden soms zelfs reden om het sterfteproces van deze kwaal te versnellen. De naam van datgene waar we het hier over hebben, is al oud en bij velen bekend. Het gaat hier om het geschenk genaamd: het leven.